סילבוסים
שעות
שם הקורס 
מספר קורס
קורסי אלקטרוניקה
 40
תכן אנלוגי ל-Board Designers
3040
 40
אלקטרוניקה ל"לא אלקטרונאים" (אך לבעלי רקע טכנולוגי)
3060
 40
אלקטרוניקה ל"לא אלקטרונאים" (למי שאינם בעלי רקע טכנולוגי)
3080
24
אלקטרוניקה ל"לא אלקטרונאים" (למי שאינם בעלי רקע טכנולוגי)
3100