קורסים בטכנולוגיות סלולריות - 4G  ו-5G
סילבוסים
שעות
16
 40
16
40
שם הקורס 
הכרת מערכות דור 4 (4G) 
מספר קורס
1040
מערכות LTE דור 4 (4G) מקיף
1060
מבוא לדור החמישי של המערכות הסלולריות (5G)
1080
הדור החמישי של המערכות הסלולריות (5G) - מקיף
1100